• שמחת בית השאובה בישיבת מתימן יבוא
    שמחת בית השאובה
    בישיבת מתימן יבוא תשס"ז
    הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א
    סוכות תש"ע
      הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א סוכות תשס"ה
    מארי חיים כסאר זצוק"ל הושענות
    הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א הלכות סוכה