חדשים גם ישנים
השיר: ביום שבת אשבח לאל חי גואלי. מימין ארז יחיאל משמאל הרב יוסף קורח ז"ל.
קישורים נוספים
Unable to display content. Adobe Flash is required. Unable to display content. Adobe Flash is required. לצפיה במלים הקש

לביצועים נוספים ומאמר בנושא הקש>>

לביצוע נוסף ועוד מאמר