הצטרפות לעצומה
דף הבית >> מחסן >> הצטרפות לעצומה
אוי לנו בני עדת תימן אשר כאן בארצנו הקדושה בהתקבץ הגלויות ממשיכות הרדיפות והשמצות.
מוחים אני על ההשתלחות של הרב אברהם בבני העדה הקדושה, באומרו שיש בבני עדת תימן חסרי דעת שאוכלים בשר ועוף בתשעת הימים
.

מה חטאנו ומה פשענו שקראנו חסרי דעת?
האם על שלא נהגנו כמותו ולא שינינו ממנהגינו העתיקים.
וכי על מרק עוף שאכלנו צרה עין אחינו?

 

מצטרפים לעצומה

מצטרפים אנו למחאת הרבנים התימנים
קוראים אנו לעדת התימנים להמשיך ולדבוק במנהגיהם המקוריים והיפים,
ללא השפעות משאר העדות.