אבינו מלכנו

אוהד עטרי הי"ו
 
ה מושיב יחידים

מאריה זכריה יצחק זצ"ל בכותל המערבי
 מרן דבשמיא

הרב נפתלי אברהם שליט"א
אשמורות בכותל המערבי
אנשי אמונה אבדו...

מאורגן ע"י הרב אריה סיאני
דעונה לעניי ענינן

הרב נפתלי אברהם שליט"א
 עננו אבינו עננו

הרב ישעיה כלאף שליט"א
הרב משה עטרי - עצרת ערב כיפור
צולם ע"י מתימן יבוא בביה"כ הגורל