איגרת לראש השנה
דף הבית >> 10דף הבית ראשי >> דפים למשלוח שבועי >> איגרת לראש השנה
לצפיה מלאה

חג שמחת תורה שמח
ושבת שלום
נר ה' נשמת אדם
יום ה' כ"א תשרי תשע"ה


זכות הלימוד באתר תעמוד

לר' יחיאל בן ישראל תורג'מן ז"ל
אצולה לפנים
Unable to display content. Adobe Flash is required.

ספר קהלת להאזנה
מאתר נוסח תימן קורא הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א
פרקים:
א
/ ב / ג / ד / ה / ו / ז / ח / ט / י / יא / יב.


שיר השירים. קורא הרב יהודה גמליאל

קריאת התורה לפי מנהג תימן,

וזאת הברכה:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה

קריאה ברצף


פרשת בראשית:

א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה


קריאת התורה מאתר מורי נט. בחר פרשה ואת המברך
קריאת התורה מאתר יד מהרי"ץ קורא ה"ה יהודה דהרי.  תיקון קוראים וירטואלי

 פרשת בראשית 
מתוך מעינה של תורה


''בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ''
בראשית – בראש כל דבר חייב אדם מישראל לדעת כי – ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... (הה''ק רמ''ל מססוב).

התורה שבכתב מתחילה באות ''ב'' – בראשית – ואילו התורה שבעל פה מתחילה באות ''מ'' – מאימתי קורין את שמע.
רמז לכך מצוי בפסוק ''ודברת בם'', שדרשו עליו חז''ל ''ולא בדברים אחרים'' (יומא יט), כלומר – ודברת רק בדברים מן התורה שבכתב ומן התורה שבעל פה, המתחילות שתיהן באותיות ''בם'', ולא בעניינים אחרים שהם דברים בטלים. (מגיד תעלומה).
להמשךוזאת הברכה מתוך מעינה של תורה
"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים את בני ישראל לפני מותו"
הפרשה הקודמת מסתיימת במילים: ''ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל'' – ודבר זה הלא נגרם בעטיים של ישראל, כפי שאמר משה: ''ויתעבר ה' בי למענכם'' (דברים ג-כו), ואם כן הרי לא היו ראויים לכך שיברכם – על כן בא הכתוב מיד ומספר, כי משה רבנו המנהיג הנאמן והמסור לא שם לבו לכך, אלא ברך את בני ישראל – ''וזאת הברכה אשר ברך משה''. לפיכך נקרא משה דוקא כאן ''איש האלוקים'', משום שעל ידי כך התדבק במידתו של השם יתברך עצמו, שהוא עובר על פשע... (צרור המור). להמשך

הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רח'' תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רח'' אבינדב 22 ירושלים. משכנות הרועים - בראשון לציון. רח'' נחמיה 111    050-3355022

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב