פרשיות ויקהל פקודי

שיר השירים קורא הרב יהודה גמליאל שליט"א
שיר תימני לשבת - אם תחפצה
הזמר רמי כהן
  ויקהל פקודי - שבת פרה חידושים ועלונים  על הפרשה          
מתוך הספר מעיינה של תורה
''ויקהל משה את כל עדת בני ישראל''

רש''''י כותב: ''''ויקהל משה, למחרת יום הכפורים''''. לא רק בערב יום הכפורים צריך כל אחד לפייס את חברו, כי אם גם למחרת היום הקדוש יש להתקהל יחד ולחיות בשלום ובאחווה.עתה לאחר מעשה העגל בתור הקדמה למשכן היה דרוש שיהיו בני ישראל נקהלים ומלוכדים כאיש אחד. מכיוון שהיה אפשר לעשות את המשכן רק על ידי ליכוד כל ישראל. שכן עד למשכן היו הבמות מותרות וכל אחד היה רשאי לעשות לו במה בכל מקום... להמשך
 
עלון מחודדין בפיך לילדים תשע"ד
 פרשת ויקהל לילדים
 
חדש -עלון מחודדין בפיך תשע"ה
פרשת ויקהל למבוגרים

מעיינה של תורה פרשת פקודי
''אלה פקודי המשכן''
אליבא דאמת לא היה כל צורך בעריכת דין וחשבון זה, אלא ''אשר פקד על פי משה'' – משה רבנו דרש זאת, כדי לקיים ''והייתם נקיים מה' ומישראל'' – שמא יעלה ברצונו של מישהו לדעת, מה נעשה בכל הכסף שנתרם למשכן... (אור החיים)

לפיכך מסר משה דין וחשבון רק על הכסף ולא על הזהב, משום שהכסף בא ממחצית-השקל שנתנו כל ישראל כמס חובה, והבין משה שבין כל ישראל יימצאו אי אלה אשר ידרשו חשבונות ויטילו חשדות; אבל הזהב הרי ניתן בתור נדבה רק על ידי נדיבי-הלב, ובניהם לא היה מקום לחשוש לחשדנים ולדורשי חשבונות...  (אבן יהונתן)   להמשך
    עלונים על פרשת השבוע
 
עלון מחודדין בפיך לילדים תשע"ד
 פרשת פקודי לילדים
 
עלון מחודדין בפיך תשע"ד
פרשת פקודי למבוגרים
 
  קריאת התורה   
הרב יהודה גמליאל
מאתר נוסח תימן

קריאת הפרשה ברצף ויקהל
ויקהל - אלה פקודי
הפרשיות מחוברות החלוקה שונה
ויקהל: 
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז /
פקודי: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז /
הפטרת פרה
אתר יד מהרי"ץ  קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.
 
הרב בועז שלום שליט"א על פרשת השבוע
חכמי הלב לעומת חכמי השכל... - פרשת ויקהל 
  הקש לצפיה
הרב לסרי בנושא פסח הרב מאיר צימרוט פרשת ויקהל

Viewing this content requires Silverlight. You can download Silverlight from http://www.microsoft.com/getsilverlight.

 
ספר - יגל יעקב - על פרשת השבוע
הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
ספר שמות
  פרשת שמות     פרשת וארא     פרשת בא     פרשת בשלח     פרשת יתרו     פרשת משפטים     פרשת תרומה     פרשת תצוה     פרשת כי תשא     פרשת ויקהל     פרשת פקודי  
 
בשבילי הפרשה - ספר שמות בים דרך - ספר שמות    הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תורמים ללימוד הילדים ולחיזוק המוסדות

 זכות גדולה ששמחת עולם בצידה
מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני תימן ירושלים רח' תרמ"ב 6 | טל': 02-5812531 | חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב הת"ת לבני עדת תימן | רח' דוד 28 | פקס: 02-5811026
משכנות הרועים - הת"ת לבני תימן בראשון לציון. רח' נחמיה 111 050-3355022


דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com